English Thailand

Article

ธรรมมะ ขำขำ ที่ทำให้จิตใจเฮฮา 1

March 14, 2014 9:55 am
+ ฟังธรรมะเเล้วจะทำให้ไม่โง่เเต่ถ้าฟังโปเตโต้ ถึงมีรักเเท้เเต่ก็ดูเเลไม่ได้ + ฟังธรรมะเเล้วจะทำให้ตาใส่เเจ่มเเต่ถ้าฟังบอดี้เเสลม มักจะโทษว่าความรักทำให้คนตาบอด+ ฟังธรรมะเเล้วจะทำให้ไม่เพ้อเจ้อเเต่ถ้าฟังพีชเมก เกอร์ จะละเมอถึงเเต่เรื่องบนเตียง+ ฟังธรรมะเเล้วจะทำให้ปากเราติดดิสเบรกเเต่ถ้าฟังเบิร์ด-เสก ถึงอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ+ ฟังธรรมะเเล้วจะทำให้ใจเราชอกช้ำเเต่ถ้าฟังไอน้ำ จะชอกช้ำเพราะรักคนมีเจ้าของ+ ฟังธรรมะเเล้วจะทำให้ไม่เหงาหงอยเเต่ถ้าฟังเสนาหอย จะเเอบเหงาคนเดียว+ ฟังธรรมะเเล้วจะทำให้ไม่งมงายในความเชื่อเเละศรัทธาเเต่ถ้าฟังทาทา มักจะพูดว่า ไอ บีลีฟๆ+ ฟังธรรมะเเล้วจะทำให้รักกันอย่างไม่ต้องนอ...

ธรรมมะ ขำขำ ที่ทำให้จิตใจเฮฮา 2

March 14, 2014 9:53 am
+ ฟังธรรมะเเล้วจะทำให้เราเจอคนดีเสมอ เเต่ถ้าฟังไฮเปอร์ มักจะเจอผู้ร้ายคนใหม่+ ฟังธรรมะเเล้วจะทำให้เราเข้าใจกัน เเต่ถ้าฟั งน้องพั้นซ์ บอกได้คำเดียวว่า ยิ่งกว่าเสียใจ+ ฟังธรรมะเเล้วจะทำให้เรารักกันยิ่งกว่าชีวิน เเต่ถ้าฟังเอนโดรฟิน จะเป็นได้เเค่เพื่อนสนิท+ ฟังธรรมะเเล้วจะทำให้จิตใจใสเเจ่ม เเต่ถ้าฟังว่าน วงเเพลม จะตัดพ้อต่อว่า ไม่บอกให้รู้สักเรื่องได้ไหม+ ฟังธรรมะเเล้วจะทำให้ไม่ เเรด เเต่ถ้าฟังบิ๊กเเอส มักจะเล่นของสูง+ ฟังธรรมะเเล้วจะทำให้ไม่หยิ่งยะโส เเต่ถ้าฟังติ๊ก ชีโร่ จะโอหังว่า รักไม่ยอมเปลี่ยนเเปลง+ ฟังธรรมะเเล้วจะทำให้จิตใจเปล่งปลั่ง เเต่ถ้าฟังอาหรั่ง จะคุ้มคลั่งว่า ทำบ้า....ทำบ้าอะไร+ ฟั...

วงบางกอกแซกโซโฟนควอเตต

March 14, 2014 9:51 am
           วงบางกอกแซกโซโฟนควอเตตเป็นกลุ่มครูดนตรี นักดนตรีที่ชอบเล่นดนตรี รวมกันเป็นวงดนตรีเพื่อบรรเลงเพลงทุกชนิด สำหรับความพอใจของตัวเอง โดยมีผู้ฟังเป็นผลพลอยได้ บรรเลงเพลงทุกชนิดตั้งแต่เพลงพื้นบ้าน เพลงไทย เพลงไทยสากล เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงแจ๊ส เพลงคลาสสิคและเพลงอื่นๆ ที่อยากจะเล่น และมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสรค์ผลงานใหม่ ๆ ด้านดนตรีขึ้นในสังคมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ฟังไทย บรรเลงเพลงในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากรูปแบบของเพลงในสังคมปัจจุบัน วงบางกอกแซกโซโฟนควอเตต ตั้งความหวังไว้ว่าจะเล่นดนตรีกันไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเบื่อเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศให้สังคมมีทางเลือกมากข...

ดนตรีกับการรักษาโรค

March 12, 2014 9:22 am
การเล่นดนตรีก็เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ที่ตรึงเครียดตลอดสัปดาห์และยังสามารถรักษาโรคได้อีกด้วย เปียโน - Piano เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องคีย์บอร์ด-Keyboard instruments หมายถึง เครื่องดนตรีประเภทที่มีแถวลิ่มนิ้ว หรือคีย์บอร์ด สำหรับให้ผู้บรรเลงสัมผัสให้เกิดเสียง       เสียงเพลงรักษาโรคได้ การวิจัยในต่างประเทศพบว่าโน้ตดนตรีบางตัวในคลื่นความถี่จำเพาะ สามารถเปลี่ยนสีและขนาดของเซลล์เม็ดเลือดได้ เช่น โน้ต A สามารถเปลี่ยนเม็ดเลือดจากสีแดงเป็นสีชมพู โน้ต C ทำให้เซลล์ยืดยาวขึ้น โน้ต E ทำให้รูปร่างเซลล์กล้ามขึ้น นอกจากโน้ตระหว่าง A-B ในคลื่นความถี่ประมาณ 400-480 Hz สามารถทำให้เซลล์มะ...

ดนตรีบำบัด (Music Therapy)

March 12, 2014 9:21 am
ดนตรี (Music) คือ ลักษณะของเสียงที่ได้รับการจัดเรียบเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีแบบแผน และโครงสร้างชัดเจน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 3 ด้านใหญ่ๆ คือ เพื่อความสุนทรีย์ เพื่อการบำบัดรักษา และเพื่อการศึกษา ดนตรี มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ และการทำงานของสมองในหลายๆ ด้าน จากการศึกษาวิจัยพบว่ามีผล ดังนี้... ผลของดนตรีต่อร่างกาย สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ อัตราการหายใจ อัตราการเต้นของชีพจร ความดันโลหิต การตอบสนองของม่านตา ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และการไหลเวียนเลือด ผลของดนตรีต่อจิตใจและสมอง สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ อารมณ์ สติสัมปะชัญญะ จินตนาการ การรับรู้สภาพควา...

ความมหัศจรรย์ของดนตรีกับมนุษยชาติ

March 12, 2014 9:21 am
ได้มีบทพระราชนิพนธ์ตอนหนึ่งทางด้านดนตรี ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ว่า  “ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก” เป็นข้อความที่เราชาวไทยทั้งหลายคุ้นเคยกันดี ซึ่งในบริบทของทีมสุขภาพจิต พวกเราได้มีการนำดนตรีมาใช้เพื่อการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร มีหลักฐานบางส่วนที่เป็นรายงานการศึกษาผลของดนตรีต่อการบำบัดทางจิตไว้ดังนี้   มีรายงานการศึกษาเรื่องของดนตรีกับเรื่องของสุขภาพจิต จากการศึกษาของ จินตนา สงค์ประเสริฐ และคณะ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ได้ศึกษาเรื่อง ดนตรีบำบัดกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเผยแพร่ตีพิม...

ศิริมานนทสูตร สูตรต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ

March 12, 2014 9:20 am
พระพุทธเจ้าทรงตรัสพระสูตรนี้แก่พระอานนท์ เพื่อนำไปแสดงแก่พระศิริมานนท์ ซึ่งกำลังอาพาธหนักจนไม่สามารถมาเฝ้าพระพุทธเจ้าได้   พระพุทธเจ้าทรงเมตตาแสดงธรรมเทศนา เมื่อพระศิริมานนท์กำหนดตามพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุอรหัตผล ศิริมาน นทสูตร นี้จึงเป็นสูตรสำเร็จที่ช่วยกล่อมเกลา จิตใจของผู้ที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ แม้ว่าการเจ็บป่วยนั้นจะร้ายแรงถึงขั้นไม่อาจรักษาให้หายได้ก็ตาม พระสูตร นี้ยังช่วยให้บุคคลทั่วไปที่มีทุกข์ได้คลายวิตกกังวลไปได้บ้าง ถ้าผู้ตกอยู่ในทุกข์สามารถที่จะกำหนดตามว่าชีวิตอนิจจัง คงสภาพเดิมอยู่มิได้จะต้องมีเปลี่ยนแปลง และดับลงในที่สุดอันเป็นธรรมชาติ จึงช่วยให้ผู้เจ็บป่วยสามารถระงับจ...

ดนตรีมีผลต่อสุขภาพอย่างไร ?

March 12, 2014 9:20 am
  คนเราเมื่อได้ยินเสียงดนตรี สมองซีกซ้ายจะทำหน้าที่รับรู้ถึงจังหวะง่ายๆไม่ซับซ้อน ในขณะที่สมองซีกขวาจะรับรู้ถึงท่วงทำนอง ระดับเสียงสูงต่ำ หรือจังหวะที่ซับซ้อนมากขึ้นแล้วเก็บไว้เป็นความทรงจำเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนได้ในคราวต่อไป ดนตรีจะส่งผลต่อร่างกายและจิตใจดังนี้ 1. ผลต่อร่างกาย : มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราการหายใจ อัตราการเต้นของชีพจร ความดันและการไหลเวียนโลหิต การตอบสนองของม่านตา ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ลดความเจ็บปวด2. ผลต่อจิตใจและอารมณ์ : ทำให้เกิดอารมณ์และจินตนาการร่วมกับเสียงดนตรี เช่น ผ่อนคลาย สดชื่น สนุกสนาน เพราะดนตรีช่วยกระตุ้นการหลั่งสารแห่งความสุข (Endorphin) จากสมองได้ น...

วันเข้าพรรษา

March 12, 2014 9:19 am
วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา(วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)ถือได้ว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3เดือนแก่พระสงฆ์นั้น มีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผ...

วิบากของสังคม

March 12, 2014 9:17 am
...