English Thailand

Article

วงบางกอกแซกโซโฟนควอเตต

March 14, 2014 9:51 am

 

         วงบางกอกแซกโซโฟนควอเตตเป็นกลุ่มครูดนตรี นักดนตรีที่ชอบเล่นดนตรี รวมกันเป็นวงดนตรีเพื่อบรรเลงเพลงทุกชนิด สำหรับความพอใจของตัวเอง โดยมีผู้ฟังเป็นผลพลอยได้ บรรเลงเพลงทุกชนิดตั้งแต่เพลงพื้นบ้าน เพลงไทย เพลงไทยสากล เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงแจ๊ส เพลงคลาสสิคและเพลงอื่นๆ ที่อยากจะเล่น และมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสรค์ผลงานใหม่ ๆ ด้านดนตรีขึ้นในสังคมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ฟังไทย บรรเลงเพลงในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากรูปแบบของเพลงในสังคมปัจจุบัน
วงบางกอกแซกโซโฟนควอเตต ตั้งความหวังไว้ว่าจะเล่นดนตรีกันไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเบื่อเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศให้สังคมมีทางเลือกมากขึ้น โดยนำเอาความไพเราะที่มีอยู่แล้วในสังคมมาปรุงแต่งใหม่ นำอดีตมารับใช้ปัจจุบัน และสร้างสรรค์งานใหม่ มอบเป็นของขวัญสำหรับผู้ฟังที่อยากฟัง
สังคมไทยปัจจุบันโดยเฉพาะสังคมเมืองนั้น ดนตรีได้กลายเป็นสินค้า ดนตรีดีๆ มีราคาแพงชาวบ้านข้างถนน แม่ค้า คนเดินดินกินข้าวแกงไม่มีโอกาสฟังดนตรีดีๆ กันได้ มีข้อสงสัยกันว่าทำไมใต้ต้นมะขามสนามหลวงจึงมีเพียงขอทาน หมอดู หาบเร่ ทำไมไม่มีดนตรีหรือศิลปะดีๆ บ้าง เพื่อให้คนทั่วไปได้มีโอกาสฟังเพลง ได้มีโอกาสชื่นชมดนตรีบ้าง เป็นดนตรีเพื่อความไพเราะและเพื่อการฟัง
จากความคิดต่างๆ เหล่านี้ประกอบกับความอยากเล่นดนตรีจึงชักชวนกันตั้งเป็นวงบางกอกแซกโซโฟน เพื่อจะเล่นดนตรีให้ชาวบ้านและคนทั่วไปฟัง เช่น สวนสาธารณะ สถานสงเคราะห์เด็ก ศูนย์การค้า และสถาบันศึกษา เป็นต้น

วงบางกอกแซกโซโฟนควอเตต ได้แสดงตามที่ต่าง ในช่วงระยะ 3 ปีไม่ต่ำกว่า 100 ครั้งแต่ละครั้งจะมีกล่องบริจาคเพื่อกองทุนพิพิธภัณฑ์เด็ก ซึ่งได้รับเงินบริจาคตั้งแต่ 20 - 1000 บาท