English Thailand

ระบำ รำ ฟ้อน 6

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

Availability: ในคลังสินค้า

฿290.00

รายละเอียด

รหัสสินค้า: OCM DVD 008


ฟ้อนสาวไหม

(ชมวีดีโอตัวอย่างด้านใน)

ระบำ รำ ฟ้อน 6

Double click on above image to view full picture

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

รายละเอียด

ระบำ รำ ฟ้อน 6 ฟ้อนสาวไหม
ควบคุมการแสดงและการฝึกซ้อมโดย ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์
กำกับการแสดงโดย อ. สมาน น้อยนิตย์
1. การแสดงภาคกลาง - รำสีนวล ออกวรเชษฐ์  ดนตรีวงปี่พาทย์
- รำกลองยาว              วงกลองยาว
2. การแสดงภาคเหนือ - ฟ้อนเล็บ - ฟ้อนเทียน  ดนตรีวงตึ่งโน้ง
- ฟ้อนสาวไหม             ดนตรีวงสะล้อ ซอ ซึง

รำสีนวล - ออกวรเชษฐ์
ลักษณะท่ารำและคำร้องของรำสีนวล มีความหมายถึง อิริยาบถที่นุ่มนวลอ่อนช้อยของกุลสัตรี ในตอนท้ายจะต่อด้วยการรำต้นวรเชษฐ์ ซึ่งเป็นการแสดงแบบมาตราฐานอย่างหนึ่ง ด้วยลีลาท่ารำ ตามทำนองเพลง ไม่มีคำร้องมุ่งความรื่นเริงและพร้อมเพรียงใจังหวะท่ารำ
รำกลองยาว
เถิดเทิงหรือกลองยาว เป็นชื่อกลองชนิดหนึ่งของไทย ที่ใช้เป็นเครื่องดนตรีที่ประกอบการละเล่น รื่นเริงบันเทิงใจทั่วทุกภูมิภาค นิยมตีนำขบวนแห่ต่าง ๆ อาจารย์นาฏศิลป์ได้นำการเล่นเถิดเทิงมาปรับปรุงให้มีกระบวนการเล่นและการแต่งกายที่เป็นระเบียบแบบแผน
ฟ้อนเล็บ - ฟ้อนเทียน
ฟ้อนเล็บ เป็นการฟ้อนชนิดหนึ่งของชาวไทยในภาคเหนือที่ผู้ฟ้อนสวมเล็บยาว ลีลาการรำของฟ้อนเล็บก็คล้ายกับฟ้อนเทียน ต่างกันตรงที่ฟ้อนเทียนมือทั้งสองถือเทียน แบบฉบับของการฟ้อนเทียน ครูลมุล ยมะคุปต์ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย ได้นำลีลาท่าฟ้อนอันเป็นแบบแผนมาจากคุ้มเจ้าหลวง มาฝึกสอน ในการแสดงครั้งนี้เป็นการนำชุดการแสดงทั้งสองมาเรียงร้อยเป็นชุดเดียวกัน โดยการแสดงด้วยฟ้อนเทียนและตามด้วยลีลาการฟ้อนเล็บ
ฟ้อนสาวไหม
ฟ้อนสาวไหม เป็นการฟ้อนชนิดหนึ่งที่คิดประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยครูบัวเรียว รัตนมณีกรณ์ มีความมุ่งหมายจะอนุรักษ์ทั้งนาฏศิลป์แบบภาคเหนือ และอาชีพการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นอาชีพเก่าแก่ของชาวเหนือให้คงอยู่ตลอดไป ดนตรี และการฟ้อนมีลักษณะเป็นไทยทางภาคเหนือ คือ อ่อนช้อยนุ่มนวล ท่ารำเป็นท่าที่แสดงลักษณะการเลี้ยงไหม สาวไหม กรอไหม และทอผ้าเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อลือชาของชาวเหนือ นับเป็นการฟ้อนที่มีลักษณะเฉพาะอีกชุดหนึ่ง
การแสดงระบำ รำ ฟ้อน ชุดนี้ เป็นลำดับที่ 6 ที่ทางบริษัทโอเชี่ยน มีเดีย จำกัด ได้้รับความกรุณาจาก อาจารย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์ (ศิลปินแห่งชาติ) จัดการแสดงขึ้นเป็นพิเศษ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ศิลปนาฏศิลป์ของไทย ด้านการบันทึกภาพด้วยระบบ Digital ระบบเสียง Stereo สมบูรณ์แบบ

ตัวอย่างวีดีโอ


บริษัทฯ ขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจสนับสนุนผลงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาและรับชมผลงานจากแผ่นลิขสิทธิ์ของแท้

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.