English Thailand

ระบำ รำ ฟ้อน 4

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

Availability: ในคลังสินค้า

฿220.00

รายละเอียด

รหัสสินค้า: OCM DVD 006

ระบำจตุรภาคี (รวมระบำ 4 ภาค)

ระบำ รำ ฟ้อน 4

Double click on above image to view full picture

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

รายละเอียด

ระบำ รำ ฟ้อน 4 ระบำจตุรภาคี (รวมระบำ 4 ภาค)
ระบำจตุรภาคี 4 ภาค ประยุกต์ เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณี ลักษณะภูมิประเทศ ตลอดจนอัตลักษณ์ของคนในภูมิภาคการแสดงประกอบด้วย
1. ฟ้อนจุมสหรี
2. รำโนราห์
3. รำวรเชษฐ์
4. เซิ้งตังหวายออกลำเพลิน
ในการแสดงจตุรภาคี 4 ภาคประยุกต์ ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ได้คิดสร้างสรรค์ให้มีการนำร่มเข้ามาเป็นส่วนประกอบและเชื่อมโยงการแสดงของแต่ละภาคให้มีความกลมกลืนกัน

ระบำประยุกต์ ชุด รอยอีสาน
เป็นผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ได้แนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากภาพลักษณ์ดินแดนอีสานที่มีความหลากหลายด้วยศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่าของชาวอีสาน
ระบำประยุกต์ ชุด รับขวัญข้าว
เป็นผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ได้แนวคิดมาจากพิธีกรรมในการทำขวัญข้าว นำสู่รูปแบบนาฏศิลป์สร้างสรรค์

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.