English Thailand

หมวด 3 ธรรมะกับชีวิต แพ็ค10

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

Availability: ในคลังสินค้า

฿490.00

รายละเอียด

รหัสสินค้า: OCM PK 029

หมวด 3 ธรรมะกับชีวิต แพ็ค10

Double click on above image to view full picture

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

รายละเอียด

การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง
ธรรมะของพระพุทธเจ้า คือสัจจะธรรมอันเที่ยงแท้ สามารถชี้ทางออกเพื่อให้มวลมนุษย์หลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ทั้งปวง และผู้ที่ได้ชื่อว่าสามารถบรรยายธรรมได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุด เข้าถึงแก่นแท้แห่งหลักพระพุทธศาสนาอย่างที่สุดนั้น ยากจะหาผู้หนึ่งผู้ใดเสมอด้วยท่านพุทธทาสภิกขุ ตลอดช่วงชีวิตของท่านพุทธทาส ท่านได้บรรยายธรรมไว้ อย่างมากมาย เฉพาะที่ได้มีการบันทึกเสียงไว้นั้นมากกว่า 2,500 ครั้ง สำหรับคำบรรยายธรรมะในชุดนี้ได้คัดเฉพาะหัวข้อธรรมอันน่าสนใจยิ่ง โดยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ขึ้นมา 5 หมวดใหญ่ แต่ได้ครอบคลุมเนื้อหาอันเป็นหลักการสำคัญในการเข้าใจชีวิต เข้าใจพระพุทธศาสนาและแนวทางการปฏิบัติสู่สมาธิไว้อย่างถี่ถ้วน โดยจัดเป็นหมวด ทั้งหมด 5หมวด หมวดละ 10 เรื่องดังนี้

หมวด 3 ธรรมะกับชีวิต
  1. ชีวิตคืออะไร
  2. ชีวิตที่ว่าง
  3. ชีวิตที่สนุกเหมือนเล่นกีฬา
  4. ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา
  5. การทำบุญสามแบบ
  6. สวรรค์ในทุกอิริยาบถ
  7. การดำรงจิตไว้อย่างถูกต้อง
  8. การจัดการที่เหตุของสิ่งมีเหตุ
  9. โลกอื่น
  10. สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.