English Thailand

หมวด 2 ไขข้อข้องใจในธรรมะ ชุด 10

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

Availability: ในคลังสินค้า

฿490.00

รายละเอียด

รหัสสินค้า: OCM PK 028

หมวด 2 ไขข้อข้องใจในธรรมะ ชุด 10

Double click on above image to view full picture

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

รายละเอียด

หมวด 2 ไขข้อข้องใจในธรรมะ ชุด 10
ธรรมะของพระพุทธเจ้า คือสัจจะธรรมอันเที่ยงแท้ สามารถชี้ทางออกเพื่อให้มวลมนุษย์หลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ทั้งปวง และผู้ที่ได้ชื่อว่าสามารถบรรยายธรรมได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุด เข้าถึงแก่นแท้แห่งหลักพระพุทธศาสนาอย่างที่สุดนั้น ยากจะหาผู้หนึ่งผู้ใดเสมอด้วยท่านพุทธทาสภิกขุ ตลอดช่วงชีวิตของท่านพุทธทาส ท่านได้บรรยายธรรมไว้ อย่างมากมาย เฉพาะที่ได้มีการบันทึกเสียงไว้นั้นมากกว่า 2,500 ครั้ง สำหรับคำบรรยายธรรมะในชุดนี้ได้คัดเฉพาะหัวข้อธรรมอันน่าสนใจยิ่ง โดยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ขึ้นมา 5 หมวดใหญ่ แต่ได้ครอบคลุมเนื้อหาอันเป็นหลักการสำคัญในการเข้าใจชีวิต เข้าใจพระพุทธศาสนาและแนวทางการปฏิบัติสู่สมาธิไว้อย่างถี่ถ้วน โดยจัดเป็นหมวด ทั้งหมด 5หมวด หมวดละ 10 เรื่องดังนี้
หมวด 2 ไขข้อข้องใจในธรรม
  1. สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร
  2. ความมีจุดหมายปลายทาง
  3. การทำบุญสุนทานคืออะไร
  4. ธรรมะคืออะไร จะมีธรรมะได้อย่างไร
  5. การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร
  6. ทรัพย์สมบัติคืออะไร
  7. การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง
  8. การมีกุศลที่แท้จริง
  9. การทำงานคือการปฏิบัติธรรม
  10. ความสุขที่แท้มีอยู่ในงาน

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.