English Thailand

ธรรมบรรยาย หมวดที่ 1 การพัฒนาจิต

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

Availability: ในคลังสินค้า

฿490.00

รายละเอียด

รหัสสินค้า: OCM PK 081


* (1 ชุด มี 10 แผ่น)

ธรรมบรรยาย หมวดที่ 1 การพัฒนาจิต

Double click on above image to view full picture

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

รายละเอียด

* (1 ชุด มี 10 แผ่น)
ธรรมบรรยาย หลวงพ่อพุธ
ธรรมะจากเสียงจริงของหลวงพ่อพุธ พระอริยสงฆ์ แห่งป่าสาละวัน จ.นครราชสีมา ท่านเป็นพระนักปฏิบัติมี ความเชี่ยวชาญในด้านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพัฒนาจิตสำหรับผู้ที่มีความสนใจในด้านปฏิบัติพัฒนาจิตและหนทางส่องสว่าง อย่างแท้จริงของชาวพุทธ

หมวด 1 การพัฒนาจิต
  1. การพัฒนาจิต
  2. วิธีสร้างพลังจิต
  3. ธรรมชาติของจิต
  4. ความปกติจิต
  5. กำหนดรู้อารมณ์
  6. สติตามรู้จิต
  7. จิตพุทธะ
  8. จิตแห่งจิต
  9. จิตกับกาย
  10. จิตดูจิต

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.