English Thailand

พุทธคุณ 100 บท

Be the first to review this product

Availability: In stock

฿190.00

Quick Overview

รหัสสินค้า: OCM CD 634-636


* (1 ชุด มี 3 แผ่น)

พุทธคุณ 100 บท

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

More Views

Details

* (1 ชุด มี 3 แผ่น)

ฟังง่าย ง่าย สไตล์พระพยอม # 2
พุทธคุณ 100 บท โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลยาโณ)

พระพยอม กลัยาโณ ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ให้เป็นครูภูมิปัญญาด้านปรัชญา และประเพณี จ.นนทบุรี เพื่อเป็นการสืบทอดอุดมการณ์ของท่านพระพยอม กลัยาโณ ในการเผยแผ่ธรรมะให้คนทั่วไปได้สดับฟัง จึงได้รวบรวมหัวข้อธรรม ที่น่าสนใจ เพื่อให้ท่านสาธุชนได้เลือกฟังตามความต้องการ
"เมื่อ พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว เหล่าพืชพันธ์ในป่า ต้นไม้ ดอกไม้ นานาชนิดเบ่งบานชูช่อสวยงามยิ่ง พระองค์ได้เสวยวิมุตติสุขร่วมกับเหล่าสัตว์เล็กใหญ่ในป่านั้น ทั้งฝูงวิหค นกกาในป่าก็รื่นเริง ฝูงกวางและสัตว์ต่างๆ พากันรู้สึกว่าชีวิตปลอดภัยยิ่งนัก เพราะต่อแต่นี้ไป พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์จะแผ่ไพศาล ไปสู่จิตใจของปวงชนที่มีจิตเหี้ยมโหด ให้กลายเป็นผู้มีเมตตาปรานีต่อเพื่อนร่วมโลกซึ่งจะทำให้อยู่กันอย่างสงบสุข และปลอดภัย"

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.