English Thailand

ธรรมะบรรยาย

ฉิบหายเพราะอบาย...

ฉิบหายเพราะอบายมุข

เหตุที่จิดไม่มี...

เหตุที่จิดไม่มีสมาธิ

อานาปานสติบรรยา...

อานาปานสติบรรยาย 1

โพธิปักขิยธรรมป...

โพธิปักขิยธรรมประยุกต์ 2

บาปอยู่ที่คนทำ...

บาปอยู่ที่คนทำ

อานิสงส์ของการแ...

อานิสงส์ของการแผ่เมตตา

โอวาทพระอริยะ 2...

โอวาทพระอริยะ 2

มรดกชิ้นสุดท้าย...

มรดกชิ้นสุดท้าย

เจตนาเป็นตัวกรร...

เจตนาเป็นตัวกรรม

โอวาทพระอริยะ 7...

โอวาทพระอริยะ 7