English Thailand

อ.เสรี หวังในธรรม

ปี่พาทย์ออกสิบส...

ปี่พาทย์ออกสิบสองภาษา ชุด 21

เดี่ยวฆ้องเล็ก ...

เดี่ยวฆ้องเล็ก ชุด 16

เดี่ยวปี่ ชุด 1...

เดี่ยวปี่ ชุด 18

เพลงปี่พระอภัยม...

เพลงปี่พระอภัยมณี ชุด 36

เพลงขับร้องไทยเ...

เพลงขับร้องไทยเดิม แสนเสนาะ 3 (อ.เสรี 33)

เพลงขับร้องไทยเ...

เพลงขับร้องไทยเดิม แสนเสนาะ 4 (อ.เสรี 34)

เพลงขับร้องไทยเ...

เพลงขับร้องไทยเดิม แสนเสนาะ 1 (อ.เสรี 31)

เดี่ยวซอด้วง ชุ...

เดี่ยวซอด้วง ชุด 13

เดี่ยวระนาดเอก ...

เดี่ยวระนาดเอก ชุด 11

เพลงหน้าพาทย์ไห...

เพลงหน้าพาทย์ไหว้ครู ชุด 51 ปี่พาทย์ไม้เเข็ง สำหรับพิธีไหว้ครู