English Thailand

ดนตรีไทยไพเราะ

ดนตรีไทยไพเราะ

แหล่มหาชาติคำหล...

แหล่มหาชาติคำหลวง ขับเสภา เห่ในพระราชนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์

ขับร้องชมพรรณไม...

ขับร้องชมพรรณไม้ เรื่อง อิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2

รำวงมาตรฐานกรมศ...

รำวงมาตรฐานกรมศิลปากร เมดเลย์ (อ.สมาน ชุดที่ 27)

ปล.รักและคิดถึง...

ปล.รักและคิดถึง 3

อยู่อย่างรัก...

อยู่อย่างรัก

ขับร้องประกอบกา...

ขับร้องประกอบการเชิดหุ่น นิทานคำกลอน เรื่อง พระอภัยมณี สิงหไกรภพ

พากย์ชมพรรณไม้ ...

พากย์ชมพรรณไม้ เรื่อง รามเกียรติ์

ขับซอชมพรรณไม้ ...

ขับซอชมพรรณไม้ เรื่อง ลิลิตพระลอ

อ่านทำนองเสนาะ ...

อ่านทำนองเสนาะ นิราศ ลิลิต และนิทานคำกลอน เรื่องพระอภัยมณี-สังข์

เสียงขลุ่ยสะท้า...

เสียงขลุ่ยสะท้านเมือง